Napisałem FreeList

Uwaga! Informacje na tej stronie maj± ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlaj± one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

# Napisałem FreeList

Thu
31
May 2007

Napisałem na podstawie artykułów z "Game Programming Gems" (oraz swoich pomysłów) własne alokatory pamięci do obiektów konkretnego typu, czyli tzw. FreeList. Powinny działać szybciej niż standardowe, podobno wolne operatory new i delete. Znajd± się oczywi¶cie w nowej wersji mojej biblioteki CommonLib. Testy (przeprowadzone dla 10240 operacji alokacji lub zwalniania) s± bardzo optymistyczne:

DEBUG:
Element typu int:
 FreeList : 68.0636 ms
 DynamicFreeList : 184.441 ms
 new i delete : 78.8142 ms
Element typu zajmujacego 1024 bajty:
 FreeList : 69.3896 ms
 DynamicFreeList : 203.506 ms
 new i delete : 93.2942 ms
RELEASE:
Element typu int:
 FreeList : 7.87224 ms
 DynamicFreeList : 11.4786 ms
 new i delete : 17.0348 ms
Element typu zajmujacego 1024 bajty:
 FreeList : 9.18059 ms
 DynamicFreeList : 18.0729 ms
 new i delete : 24.0537 ms

Comments | #c++ #algorithms Share

Comments

STAT NO AD
[Stat] [STAT NO AD] [Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2019