IntToStr, StrToInt

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

# IntToStr, StrToInt

Fri
25
May 2007

Na dobry koniec dnia wyniki pomiaru wydajności moich nowych funkcji do konwersji między liczbą a łańcuchem - porównane z funkcjami systemowymi (plus konwersje do std::string, bo takich łańcuchów wszędzie używam i takich używają te moje funkcje). Wyniki w mikrosekundach na pojedyncze wywołanie, już podzielone przez liczbę wykonanych iteracji.

- DEBUG
 - int > string
  itoa : 0.244895 us
  IntToStr (stary) : 3.20974 us
  IntToStr (nowy) : 0.659205 us
 - string > int
  atoi : 0.270027 us
  StrToInt : 0.391424 us
- RELEASE
 - int > string
  itoa : 0.137373 us
  IntToStr (stary) : 0.225465 us
  IntToStr (nowy) : 0.134297 us
 - string > int
  atoi : 0.0785857 us
  StrToInt : 0.0589072 us

Comments | #c++ #algorithms Share

Comments

STAT NO AD
[Stat] [STAT NO AD] [Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2019