Ludologia

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

# Ludologia

Mon
14
Feb 2005

Że przemysł gier komputerowych jest potężną branżą komercyjną, to wiadomo. Jak podaje dzisiejsza Angora, zaczyna być traktowany również jako nauka i nazywa się... ludologia :) Cytując Angorkę (s. 5): "Na wielu wyższych uczelniach, m.in. w Stanach Zjednoczonych i Singapurze, analizuje się to zjawisko. W Japonii najlepsi badacze gier dostają nawet specjalne stypendia. W Polsce jeszcze nie prowadzi się tego typu badań. Większość naszych rodaków jest przekonana, że gry są jedynie zabawką dla najmłodszych."

Chodzi tu raczej o badania gier od strony gracza, niż o ich tworzenie. Warte odnotowania jest jednak ogólnie zainteresowanie grami przez świat nauki. Tym większe brawa należą się Akademii Podlaskiej i innym uczelniom w Polsce (na razie chyba tylko prywatnym), które przełamują to swoiste tabu.

Comments | Share

Comments

STAT NO AD
[Stat] [STAT NO AD] [Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2019