Piractwo nie takie złe :)

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

# Piractwo nie takie złe :)

Mon
06
Dec 2004

Wyniki badań przeprowadzonych przez Agencję Reuters mówią, że zdaniem samych artystów piractwo internetowe nie przynosi im zbyt dużych strat. 75% pytanych twórców odpowiedziało, że internetowe piractwo stanowi dla nich niewielkie zagrożenie. Poważny problem związany z wymianą plików w Internecie widzi jedynie 3% osób tworzących muzykę.

Wiecej »

Comments | Share

Comments

STAT NO AD
[Stat] [STAT NO AD] [Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2019