(Polish) Architektura wspó³czesnych gier video - Prezentacja

# (Polish) Architektura wspó³czesnych gier video - Prezentacja

Sat
20
Dec 2014

Zapraszam do obejrzenia slajdów z mojej prezentacji zatytu³owanej "Architektura wspó³czesnych gier video", któr± pokaza³em dzisiaj podczas targów Kariera IT w Gdańsku, 13 grudnia 2014.

Architektura wspó³czesnych gier video from Adam Sawicki

Comments | #productions #events #game industry Share

Comments

STAT NO AD
[Stat] [STAT NO AD] [Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2019